کیفیت، باید جزئی از فرهنگ باشد

کیفیت، باید جزئی از فرهنگ باشد

دوشنبه ۲۶ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- کیفیت مفهومی است که به سادگی تعریف نمی‌شود، ولی گویا همگان آن را خوب می‌فهمند. گروهی معتقدند کیفیت، حالتی از تعالی است که بر «خوب بودن و مرغوبیت» دلالت دارد و قابل تفکیک از مرغوبیت ضعیف است.