گردشگری دریایی راهکاری اجرایی برای اشتغال جوانان بومی هرمزگان است

گردشگری دریایی راهکاری اجرایی برای اشتغال جوانان بومی هرمزگان است

پنج شنبه ۱۱ آذر - فرهنگی

بندرعباس- ایرنا- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به اهمیت توسعه طرح های گردشگری دریایی در استان های ساحلی از جمله هرمزگان، گفت: توسعه گردشگری دریایی، راهکاری اجرایی برای ایجاد اشتغال جوانان بومی هرمزگان است.