گردش مالی چرخه نشر با جنبش کاغذ در دولت سیزدهم رخ داد

گردش مالی چرخه نشر با جنبش کاغذ در دولت سیزدهم رخ داد

یکشنبه ۰۷ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- تامین کاغذ برای ناشران یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند برای تسهیل عملکرد آن‌ها انجام شود، دولت جدید با برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی کارخانه‌های تولید کاغذ یکی از مشکلات اساسی این حوزه را رفع می‌کند.