گفت‌وگوهای تهران – ریاض؛ گامی مهم برای حل‌وفصل بسیاری از منازعات

گفت‌وگوهای تهران – ریاض؛ گامی مهم برای حل‌وفصل بسیاری از منازعات

یکشنبه ۱۳ فروردین - ورزش

یک استاد دانشگاه با اشاره به این که عربستان در پیوستگی کامل به سیاست های آمریکا حرکت می کند گفت: این که فکر کنیم با مذاکرات ایران و عربستان همه مسائل تهران – ریاض حل می شود نگرش زود باورانه ای است اگرچه گام مهمی برای حل وفصل بسیاری از منازعات است.