یادبودی برای مرتضی ممیز

یادبودی برای مرتضی ممیز

یکشنبه ۳۱ تیر - اقتصادی

به مناسبت هفته گرافیک، فیلم خوانش بخشی از مطالب کتاب «ممیز/…» توسط نویسندگان آن به کوشش گروه تاریخ شفاهی فرهنگستان هنر تهیه شده، در وبگاه این فرهنگستان به نمایش درآمد.