یاری رساندن به مردم مظلوم قدس وظیفه‌ای همگانی است

یاری رساندن به مردم مظلوم قدس وظیفه‌ای همگانی است

پنج شنبه ۰۴ مرداد - ورزش

استاندار کردستان ضمن تبریک روز قدس به مردم شریف کردستان اعلام کرد که بر همگان واجب است از هر روش ممکن بە یاری مردم ستمدیدە فلسطین و قبله‌گاە اول مسلمانان بشتابند.