۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری عراق برای کاهش وابستگی به ایران

۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری عراق برای کاهش وابستگی به ایران

پنج شنبه ۰۴ مرداد -

عراق در تلاش برای کاهش وابستگی به واردات انرژی ایران، به دنبال انجام ۱۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری به همراه برخی از شرکای انرژی خود به منظور افزایش تولید داخلی گاز است.