۱۷ رسانه جدید در قم مجوز فعالیت دریافت کردند

۱۷ رسانه جدید در قم مجوز فعالیت دریافت کردند

دوشنبه ۱۰ مهر - فرهنگی

قم- ایرنا- رئیس گروه امور رسانه اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم گفت: درسالجاری ۱۷ رسانه جدید به تعداد کل رسانه‌های این استان با دریافت مجوز افزوده شد.