۲۳ ماه رمضان، چه مبارک سحری برای تقدیرات یک سال

۲۳ ماه رمضان، چه مبارک سحری برای تقدیرات یک سال

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- سومین شب برای رقم زدن تقدیرات یک سال از راه می‌ رسد؛ همان شبی که صدقه دادن برای امام زمان هم برابر ۸۰ سال است.