۲ سفرنامه از عصر صفوی منتشر شد

۲ سفرنامه از عصر صفوی منتشر شد

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- سفرنامه یک پزشک اسکاتلندی و سفرنامه‌هایی از تاجران انگلیسی در عصر صفوی با ترجمه ساسان طهماسبی منتشر شدند.