۳ دانشمند مدعی وجود “قارچ” در مریخ شدند!

۳ دانشمند مدعی وجود “قارچ” در مریخ شدند!

دوشنبه ۲۰ آذر - سیاست

سه دانشمند ادعا می‌کنند که سنگ‌های پفکی-شکل روی مریخ در حقیقت قارچ هستند.