۵۰ دوربین تلویزیونی راهپیمایی روز قدس را پوشش می‌دهند

۵۰ دوربین تلویزیونی راهپیمایی روز قدس را پوشش می‌دهند

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- با توجه به اهمیت و حساسیت تحولات فلسطین، معاونت سیما تدارک ویژه‌ای را برای روز قدس امسال در نظر گرفته است.