۹۹ درصد آموزشگاه‌های بازیگری به جوانان آموزش نمی‌دهند

۹۹ درصد آموزشگاه‌های بازیگری به جوانان آموزش نمی‌دهند

شنبه ۲۰ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- بازیگر سریال «کیف انگلیسی» گفت: ۹۹ درصد آموزشگاه‌های بازیگری بچه‌ها را تیغ می‌زنند و هیچ چیزی یادشان نمی‌دهند؛ جز یکی دو مورد باقی چیزی جز یک فریب نیست.