آغاز گردشگری بدون قرنطینه در یونان

آغاز گردشگری بدون قرنطینه در یونان

دوشنبه ۰۷ فروردین - فرهنگی

یونان محدودیت‌های قرنطینه را برای گردشگرانی که واکسینه شده‌ و یا گواهی منفی کرونا همراه داشته باشند، برداشت.