احیاء کارخانه قطعات فولادی با تلاش دستگاه قضایی

احیاء کارخانه قطعات فولادی با تلاش دستگاه قضایی

چهارشنبه ۱۹ بهمن - سیاست

رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران از احیاء و راه اندازی کارخانه قطعات فولادی با تلاش دستگاه قضایی خبر داد.