اسامی کشتی‌گیران واجد شرایط برای حضور در جام تختی اعلام شد

اسامی کشتی‌گیران واجد شرایط برای حضور در جام تختی اعلام شد

پنج شنبه ۳۱ خرداد - ورزش

اسامی کشتی‌گیران واجد شرایط برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد و فرنگی جام تختی اعلام شد.