اطلاع از رحلت امام با خواندن تیتر یک روزنامه عربی

اطلاع از رحلت امام با خواندن تیتر یک روزنامه عربی

پنج شنبه ۱۰ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- نیروهای بعثی صدای رادیو را که از بلندگوی آسایشگاه پخش می‌شد قطع کردند و به ما روزنامه نمی‌دادند، یک روز بعد از فوت امام خمینی (ره) یک سرباز با روزنامه وارد اردوگاه شد، از دور دیدیم که به زبان عربی با تیتر بزرگ نوشته شده امام رحلت کرد.