اعلام شرایط پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری در دانشگاه خوارزمی

اعلام شرایط پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری در دانشگاه خوارزمی

پنج شنبه ۰۶ اردیبهشت - سیاست

دانشگاه خوارزمی اعلام کرد که بر اساس آیین نامه “پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری” وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از میان متقاضیان واجد شرایط، برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در رشته هایی که اسامی آنها بر روی سایت این دانشگاه قرار گرفته است، بدون شرکت در آزمون، دانشجوی دکتری می پذیرد.