افزایش ۴ هزارو ۵۰۰ نفری دریافت‌کنندگان بن خرید از نمایشگاه مجازی قرآن

افزایش ۴ هزارو ۵۰۰ نفری دریافت‌کنندگان بن خرید از نمایشگاه مجازی قرآن

یکشنبه ۱۴ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- تعداد دریافت‌کنندگان بن خرید از نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم از ۱۲ هزار فعال قرآنی به ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر افزایش یافت.