الگوی زن در عرصه جهانی‌شدن

الگوی زن در عرصه جهانی‌شدن

سه شنبه ۰۱ اسفند - فرهنگی

تهران- ایرنا- در این طوفان تاریکی‌ها وتلاش‌های بی حد و مرز برای گمراهی انسان‌ها و سودجویی‌های دنیایی، به کدامین آیین می‌توان تکیه کرد و کدامین الگوست که زن را تنها برای معصومیت و لطافت روح و راز اصلی آفرینشش می‌ستاید و راهنمایی می‌کند؟