امداد هوایی برای حوادث دریایی در سه استان جنوبی ایجاد شد

امداد هوایی برای حوادث دریایی در سه استان جنوبی ایجاد شد

سه شنبه ۰۸ اسفند - فرهنگی

تهران- ایرنا- دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر از فعال شدن امدادرسانی دریایی در روزهای مواج دریا خبر داد و گفت: امداد هوایی برای حوادث دریایی در سه استان جنوبی کشور برقرار است.