«امپراتوری عثمانی» و «زندگی روزانه در امپراتوری عثمانی» منتشر شد

«امپراتوری عثمانی» و «زندگی روزانه در امپراتوری عثمانی» منتشر شد

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- کتاب‌های «امپراتوری عثمانی» و «زندگی روزانه در امپراتوری عثمانی» نوشته مهرداد کیا و ترجمه علی کاتبی منتشر و راهی بازار نشر شد.