انقلاب اسلامی بزرگترین انقلاب جهان در عصر حاضر است

انقلاب اسلامی بزرگترین انقلاب جهان در عصر حاضر است

دوشنبه ۱۰ مهر - فرهنگی

تهران- ایرنا- دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) گفت: انقلاب اسلامی ایران با بیش از ۷۰ درصد حضور مردم پیروز شد درحالی که در انقلاب کبیر فرانسه میزان حضور مردم حدود ۳۰ درصد بوده؛ اگر انقلاب فرانسه، کبیر است این انقلاب اکبر است و تردیدی نیست که انقلاب اسلامی بزرگترین انقلاب جهان در عصر فعلی است.