اوباش فضای مجازی چگونه افکار عمومی را مدیریت می‌کنند

اوباش فضای مجازی چگونه افکار عمومی را مدیریت می‌کنند

سه شنبه ۰۱ اسفند - فرهنگی

تهران- ایرنا- ترول ها (اوباش فضای مجازی) باعث می شوند عرصه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی از فضای نخبگانی و کارشناسی به فضای توده‌ای منتقل شود؛ به گونه‌ای که طراحان ترول‌ها با استفاده از روش‌های پیچیده روانی و جنگ شناختی و تئوری‌های رسانه‌ای و روان‌شناختی، افکار عمومی را آن گونه که خود می‌خواهند مدیریت و هدایت می‌کنند.