«اکتشافات قطبی» در کتاب‌فروشی‌های ایران

«اکتشافات قطبی» در کتاب‌فروشی‌های ایران

پنج شنبه ۱۰ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- کتاب «اکتشافات قطبی» هشتادونهمین جلد از «مجموعه تاریخ جهان» است، این مجموعه می‌کوشد چشم‌اندازی گسترده و ژرف از سیر تاریخ عرضه کند.