بازخوانی شرایط حاکم بر مذاکرات وین و الزامات پیش رو

بازخوانی شرایط حاکم بر مذاکرات وین و الزامات پیش رو

سه شنبه ۲۹ خرداد - ورزش

گزاره‌های قابل توجهی در خصوص شرایط سیاسی حاکم بر مذاکرات وین وجود دارد که بازخوانی آن می‌تواند در دستیابی به تحلیلی واقعی‌تر از آینده مذاکرات و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن با مذاکرات قبلی که منجر به توافق‌نامه برجام شد کمک شایان توجهی کند.