بازنشر ۵ جلد کتاب سینمایی/ حضور فارابی با ۱۰۰ عنوان کتاب در نمایشگاه سی و پنجم

بازنشر ۵ جلد کتاب سینمایی/ حضور فارابی با ۱۰۰ عنوان کتاب در نمایشگاه سی و پنجم

پنج شنبه ۱۰ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- در آستانه برگزاری سی و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، پنج کتاب پرخواننده انتشارات بنیاد سینمایی فارابی بازنشر می‌شود.