بررسی میراث اسلامی از دیدگاه جدید «سه حکیم مسلمان»

بررسی میراث اسلامی از دیدگاه جدید «سه حکیم مسلمان»

شنبه ۰۲ تیر - فرهنگی

تهران- ایرنا- بحث و تحقیق روشنِ نصر درباره سه متفکر مسلمان، که در کتاب «سه حکیم مسلمان» آمده است، سبب آن خواهد شد خوانندگانی که پیش از این با آثار آن متفکران آشنایی نداشتند، فرصت یابند میراث گرانبهای اسلامی را از دیدگاه جدیدی ببینند.