بسیاری از رسانه‌های کشور در شناسایی سوژه‌های ناب ناتوانند

بسیاری از رسانه‌های کشور در شناسایی سوژه‌های ناب ناتوانند

سه شنبه ۲۹ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بسیاری از روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها، شناخت سنتی و فهم ابتدایی از اخبار دارند و فقط برخی سوژه‌ها را پوشش می‌دهند و از شکار، شناسایی و مدیریت بسیاری از سوژه های ناب و مورد نیاز مردم ناتوانند.