بسیج اصناف وظیفه هم افزایی با دستگاه های اداری در زمینه اقتصادی را دارد

بسیج اصناف وظیفه هم افزایی با دستگاه های اداری در زمینه اقتصادی را دارد

شنبه ۲۶ خرداد - فرهنگی

کاشان – ایرنا-رئیس بسیج اصناف استان اصفهان گفت: وظیفه بسیج اصناف هم افزایی و کمک به دستگاههای اداری در زمینه اقتصادی مانند جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و صنعت معدن و تجارت است.