بهادری جهرمی: تمامیت ارضی ایران از جهات متعددی مدیون رشادت‌های ارتش است

بهادری جهرمی: تمامیت ارضی ایران از جهات متعددی مدیون رشادت‌های ارتش است

پنج شنبه ۳۱ خرداد - ورزش

سخنگوی دولت با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود روز ارتش را گرامی داشت.