«به خاطر گیتی» روی میز تدوین قرار گرفت

«به خاطر گیتی» روی میز تدوین قرار گرفت

شنبه ۲۶ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- فیلمبرداری فیلم نیمه بلند «به خاطر گیتی» با بازی مهری آل‌آقا به پایان رسید.