تاریخ حق و حب علی (ع)

تاریخ حق و حب علی (ع)

شنبه ۲۶ خرداد - اقتصادی

در دی‌ماه ۸۳ برای نخستین بار هفته فرهنگی ایران در مرکز فرهنگی ملک‌فهد در ریاض – پایتخت عربستان – برگزار شد و با استقبال گرم طرف سعودی همراه بود.