تحلیل و نقد چهار اثر در پاتوق فیلم کوتاه

تحلیل و نقد چهار اثر در پاتوق فیلم کوتاه

شنبه ۲۶ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- فیلم‌های کوتاه «زنی که می‌خندد»، «استارلت»، «از اینجا باز شود» و «خرگوشت» در دهمین جلسه از فصل هشتم پاتوق فیلم کوتاه، با حضور داوود مرادیان اکران، تحلیل و نقد می‌شوند.