تلویزیون بخواهد «بچه مهندس ۵» را هم می‌سازیم

تلویزیون بخواهد «بچه مهندس ۵» را هم می‌سازیم

شنبه ۱۵ بهمن - اقتصادی

تهیه کننده «بچه مهندس» از تغییر بازیگر نقش اصلی سریال در قسمت‌های نخست به عنوان یک چالش جدی یاد کرد. او همچنین می‌گوید، در صورت درخواست صداوسیما فصل جدید سریال را هم خواهند ساخت.