تمام شعرهایم به نام تو

تمام شعرهایم به نام تو

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- شاعر کتاب «تمام شعرهایم به نام تو» شعرهایش را یکی از دارایی‌های شخصی‌اش می‌پنداشت و به همین دلیل از همه مخفی می‌کرد، تا اینکه در دوران دبیرستان شعر «بغض فریاد!» را برای همکلاسی‌هایش خواند و تشویق‌های آن‌ها و اطرافیان باعث شد که کتاب را منتشر کند. این کتاب امروز به پنجمین نوبت چاپ رسیده است.