تنها راه مقابله با صهیونیست‌ها، مقاومت است

تنها راه مقابله با صهیونیست‌ها، مقاومت است

پنج شنبه ۱۰ خرداد - ورزش

مجمع جهانی صلح اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی قدس تاکید کرد: با ایثار انسان‌های آزادی خواه و شهدای آرمان فلسطین، گزینه مقاومت همچنان در فلسطین و سایر نقاط منطقه و جهان برافروخته است، تنها راه مقابله با توسعه طلبی صهیونیست ها همچنان گزینه مقاومت در برابر ظلم و ستم است.