تولید چوب شفاف “سازگار با محیط زیست” با استفاده از پوست پرتقال

تولید چوب شفاف “سازگار با محیط زیست” با استفاده از پوست پرتقال

یکشنبه ۱۳ فروردین - سیاست

محققان با استفاده از پوست مرکبات چوب شفاف سازگار با محیط زیست تولید کردند.