«تُرنا» آیینی برای طلب مغفرت و آموزش اصول دینی

«تُرنا» آیینی برای طلب مغفرت و آموزش اصول دینی

پنج شنبه ۱۰ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- می‌توان با مرور در بسیاری از آیین‌های نمایشی ایران در ایام ماه مبارک رمضان، تاثیر برجسته‌ای از مبانی مذهبی و شعائر دینی ماه میهمانی خدا را در رفتارهای آیینی و نمایشی ایرانیان به نظاره نشست. یکی از همین سنت‌های آیینی و نمایشی همسو یا شعائر و آموزه‌های دینی به آیین «تُرنا» باز می‌گردد.