تکلیف روزه‌های قضا بر اثر ترس از بیماری چیست؟

تکلیف روزه‌های قضا بر اثر ترس از بیماری چیست؟

شنبه ۲۶ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- طبق فتوای رهبر معظم انقلاب چنانچه کسی بر اثر ضعف و عدم توانایی و خوف از مریضی نتواند روزه بگیرد، فقط قضای روزه‌ها بر عهده اوست.