جامعه کوفه با ایران قابل مقایسه نیست

جامعه کوفه با ایران قابل مقایسه نیست

شنبه ۲۶ خرداد - اقتصادی

کارشناس حوزوی گفت: جامعه کوفه در زمان حضرت امیرالمومنین(ع) دچار هزاران بحران موازی بود و نباید جامعه کوفه آن روز را با ایران امروز قیاس کرد.