جان سنگلج در خطر است

جان سنگلج در خطر است

پنج شنبه ۱۰ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- مدیر تماشاخانه سنگلج با اعلام خبر تخریب ساختمان مجاور این تماشاخانه از مسئولان شهرداری خواست تا جان سنگلج این تماشاخانه قدیمی و خاستگاه نمایش ایرانی را به خطر نیندازند.