حجاب و تمایز هویتی زنان آزاده

حجاب و تمایز هویتی زنان آزاده

سه شنبه ۰۱ اسفند - فرهنگی

تهران- ایرنا- رعایت حجاب در صدر اسلام به عنوان یک نشانه هویتی برای زنان آزاده و تمایزشان با زنان کنیز بوده است.