حقوق زنان سینماگر برای شهید رئیسی مهم بود/ چهره‌ها را منصفانه نقد می‌کرد

حقوق زنان سینماگر برای شهید رئیسی مهم بود/ چهره‌ها را منصفانه نقد می‌کرد

پنج شنبه ۳۱ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- کارگردان سینما گفت: احترام به حقوق زنان هنرمند و سینماگر، برای شهید رئیسی بسیار مهم بود، اگر چه نسبت به نقش چهره‌های هنری و عملکرد آنها در جامعه نقد داشت، اما همان را هم خیلی محترمانه و منصفانه بیان می‌کرد.