حق حج چیست؟

حق حج چیست؟

جمعه ۲۵ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- امام سجاد(ع) فرمود: حق حج بر تو این است که بدانی، آن سیری به سوی پروردگارت و فرار تو از گناهانت به جانب اوست، و قبول توبه تو و ادای واجبی است که خدای متعال آن را بر تو فرض کرده است.