«خشم خدایان» انتظارات را برآورده نکرد

«خشم خدایان» انتظارات را برآورده نکرد

پنج شنبه ۳۱ خرداد - فرهنگی

تهران-ایرنا- «خشم خدایان» آنقدرها هم دیدنی نبود؛ دنیاله «شزم» اگر چه انتظار می‌‎رفت در پایان هفته فروشی ۳۵ تا ۴۰ میلیون دلاری به دست آورد اما با نمایش ۳۰.۵ میلیون دلاری از ۴۰۷۱ سینما انتظارات را برآورده نکرد.