دانشمندان گونه‌ی جدیدی از اورانیوم کشف کردند!

دانشمندان گونه‌ی جدیدی از اورانیوم کشف کردند!

سه شنبه ۲۹ خرداد - سیاست

دانشمندان موفق به کشف سبک‌ترین گونه‌ی اورانیوم تا به امروز شدند.