دبیر جشنواره فرهنگی-هنری «اتقان» انتخاب شد

دبیر جشنواره فرهنگی-هنری «اتقان» انتخاب شد

پنج شنبه ۱۰ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی طی حکمی محمدرضا باقری را به سمت دبیر جشنواره فرهنگی – هنری «اتقان» منصوب کرد.