دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور: لازمه امیدآفرینی داشتن تصویر روشن از آینده است

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور: لازمه امیدآفرینی داشتن تصویر روشن از آینده است

جمعه ۲۵ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، داشتن تصویر روشن از آینده را لازمه امید آفرینی دانست که موجب حرکت جمعی یک جامعه برای محقق کردن آن تصویر و افزایش انسجام و همدلی خواهد شد.