دبیر هفتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران منصوب شد 

دبیر هفتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران منصوب شد 

پنج شنبه ۱۰ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- قادر آشنا دبیر «هفتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران» شد.